ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดน่าน Tel. 054-718792-3 fax 054-718960 E-mail : nanc@coj.go.th :: ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) Tel. 054-791629 fax 054-791630 E-mail : pua@coj.go.th :: บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่านเฝ้า ฯ รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่านเฝ้า ฯ รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา


เอกสารแนบ