ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดน่าน Tel. 054-718792-3 fax 054-718960 E-mail : nanc@coj.go.th :: ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) Tel. 054-791629 fax 054-791630 E-mail : pua@coj.go.th :: บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

หัวหน้าส่วนต่างๆ ที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ เข้าแนะนำตัวต่อผู้พิพากษาศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว)

หัวหน้าส่วนต่างๆ ที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่  เข้าแนะนำตัวต่อผู้พิพากษาศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชาญชัย  สุนทรส  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน  พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดน่าน พาหัวหน้าส่วนต่างๆ ซึ่งย้ายมารับตำแหน่งใหม่ เข้าแนะนำตัวต่อผู้พิพากษา และข้าราชการ  ลูกจ้างศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) ณ ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) อำเภอปัว จังหวัดน่าน./


เอกสารแนบ