จำนวนข่าวทั้งหมด 151
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๔ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่านร่วมพิธีสืบชาตาหลวงทำบุญอายุวัฒนมงคลของพระธรรมนันทโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำฯ
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๔ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่านร่วมพิธีสืบชาตาหลวงทำบุญอายุวัฒนมงคลของพระธรรมนันทโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำฯ
  :: ข่าวที่ 926   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 101 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๓ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ข้าราชการศาลยุติธรรมเข้ารายงานตัว ในโอกาสย้ายมารับราชการ ณ ศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๓ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ข้าราชการศาลยุติธรรมเข้ารายงานตัว ในโอกาสย้ายมารับราชการ ณ ศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 925   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 85 )
ปีที่ ๔ ฉบับทีี่ ๖๒ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน บรรยายความรู้กฎหมาย ในโครงการศาลจังหวัดน่านศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านกฎหมายฯ ณ โรงเรียนนาน้อย
ปีที่ ๔ ฉบับทีี่ ๖๒ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน บรรยายความรู้กฎหมาย ในโครงการศาลจังหวัดน่านศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านกฎหมายฯ ณ โรงเรียนนาน้อย
  :: ข่าวที่ 924   :: วันที่ 4 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 88 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๑ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันมวยสากลระดับนักเรียนนักศึกษาครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๗
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๑ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันมวยสากลระดับนักเรียนนักศึกษาครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 923   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
ปีที่ ๔ ฉบับทีี่ ๖๐ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ศาลจังหวัดน่าน บรรยายความรู้กฎหมาย ในโครงการศาลจังหวัดน่านศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านกฎหมายฯ ณ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
ปีที่ ๔ ฉบับทีี่ ๖๐ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ศาลจังหวัดน่าน บรรยายความรู้กฎหมาย ในโครงการศาลจังหวัดน่านศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านกฎหมายฯ ณ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
  :: ข่าวที่ 922   :: วันที่ 30 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 79 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๙ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๙ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
  :: ข่าวที่ 921   :: วันที่ 27 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 81 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๘ นางสาวสลิลธร ชมภูพันธ์ ผู้อำนวยการฯ ประชุมประจำเดือนข้าราชการฯ ลูกจ้างฯ เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๘ นางสาวสลิลธร ชมภูพันธ์ ผู้อำนวยการฯ ประชุมประจำเดือนข้าราชการฯ ลูกจ้างฯ เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ
  :: ข่าวที่ 920   :: วันที่ 27 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๗น.ส.สลิลธร ชมภูพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดน่านเข้ารายงานตัวต่อพ.หัวหน้าศาลฯในโอกาสย้ายมารับราชการ ณ ศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๗น.ส.สลิลธร ชมภูพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดน่านเข้ารายงานตัวต่อพ.หัวหน้าศาลฯในโอกาสย้ายมารับราชการ ณ ศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 919   :: วันที่ 16 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 134 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๖ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๖ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 918   :: วันที่ 16 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 99 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๕ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ณ เรือนจำจังหวัดน่าน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๕ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ณ เรือนจำจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 917   :: วันที่ 7 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๔ บุคลากรในศาลจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมตามโครงการ
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๔ บุคลากรในศาลจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "Big Cleaning Day ศาลจังหวัดน่าน"
  :: ข่าวที่ 916   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 80 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๓ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมงานวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๓ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมงานวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 915   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 71 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๒ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาครบรอบ
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๒ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาครบรอบ "๑๓๒ ปี" วันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ ณ จังหวัดเชียงใหม่
  :: ข่าวที่ 914   :: วันที่ 28 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 126 )
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดน่าน(สาขาปัว) จัดพิธีสรงน้ำพระประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดน่าน(สาขาปัว) จัดพิธีสรงน้ำพระประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 913   :: วันที่ 25 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 91 )
ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้พิพากษา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้พิพากษา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 912   :: วันที่ 25 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 97 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๑ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๑ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 911   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 86 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๐ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๐ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 910   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 96 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๙ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน จัดกิจกรรม
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๙ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน จัดกิจกรรม "วันศาลยุติธรรม" ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 909   :: วันที่ 21 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 102 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๘ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.น่าน รดน้ำดำหัวขอพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๘ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.น่าน รดน้ำดำหัวขอพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 908   :: วันที่ 21 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 85 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๗ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมเวทีเสวนาสภากาแฟ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๗ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมเวทีเสวนาสภากาแฟ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย
  :: ข่าวที่ 907   :: วันที่ 9 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 102 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |