จำนวนข่าวทั้งหมด 162
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗๔ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๕๗
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗๔ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 937   :: วันที่ 11 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗๓ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด ถวายพ่อของแผ่นดิน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗๓ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด ถวายพ่อของแผ่นดิน
  :: ข่าวที่ 936   :: วันที่ 4 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗๒ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน บันทึกเสียงถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗๒ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน บันทึกเสียงถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
  :: ข่าวที่ 935   :: วันที่ 30 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 245 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗๑ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมกับ ธนาคารออมสิน เขตน่าน จัดกิจกรรมไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี ประจำปี ๒๕๕๗
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗๑ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน ร่วมกับ ธนาคารออมสิน เขตน่าน จัดกิจกรรมไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 934   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
ประกาศศาลจังหวัดน่าน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ
  :: ข่าวที่ 933   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗๐ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ ณ ท่าอากาศยานน่าน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗๐ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ ณ ท่าอากาศยานน่าน
  :: ข่าวที่ 932   :: วันที่ 15 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 200 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๙ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน ถวายเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดพญาภู อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๙ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน ถวายเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดพญาภู อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 931   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 102 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๘ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๘ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗" ณ ศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 930   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 123 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๗ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๕๗
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๗ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 929   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 88 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๖ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาน่าน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๖ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาน่าน
  :: ข่าวที่ 928   :: วันที่ 23 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๕ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่านบรรยายความรู้กฎหมาย ในโครงการศาลจังหวัดน่านศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านกฎหมายฯ ณ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๕ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่านบรรยายความรู้กฎหมาย ในโครงการศาลจังหวัดน่านศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านกฎหมายฯ ณ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
  :: ข่าวที่ 927   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 96 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๔ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่านร่วมพิธีสืบชาตาหลวงทำบุญอายุวัฒนมงคลของพระธรรมนันทโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำฯ
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๔ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่านร่วมพิธีสืบชาตาหลวงทำบุญอายุวัฒนมงคลของพระธรรมนันทโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำฯ
  :: ข่าวที่ 926   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 110 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๓ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ข้าราชการศาลยุติธรรมเข้ารายงานตัว ในโอกาสย้ายมารับราชการ ณ ศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๓ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ข้าราชการศาลยุติธรรมเข้ารายงานตัว ในโอกาสย้ายมารับราชการ ณ ศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 925   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 98 )
ปีที่ ๔ ฉบับทีี่ ๖๒ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน บรรยายความรู้กฎหมาย ในโครงการศาลจังหวัดน่านศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านกฎหมายฯ ณ โรงเรียนนาน้อย
ปีที่ ๔ ฉบับทีี่ ๖๒ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน บรรยายความรู้กฎหมาย ในโครงการศาลจังหวัดน่านศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านกฎหมายฯ ณ โรงเรียนนาน้อย
  :: ข่าวที่ 924   :: วันที่ 4 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 95 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๑ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันมวยสากลระดับนักเรียนนักศึกษาครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๗
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๑ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันมวยสากลระดับนักเรียนนักศึกษาครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 923   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
ปีที่ ๔ ฉบับทีี่ ๖๐ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ศาลจังหวัดน่าน บรรยายความรู้กฎหมาย ในโครงการศาลจังหวัดน่านศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านกฎหมายฯ ณ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
ปีที่ ๔ ฉบับทีี่ ๖๐ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ศาลจังหวัดน่าน บรรยายความรู้กฎหมาย ในโครงการศาลจังหวัดน่านศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านกฎหมายฯ ณ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
  :: ข่าวที่ 922   :: วันที่ 30 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๙ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๙ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
  :: ข่าวที่ 921   :: วันที่ 27 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 88 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๘ นางสาวสลิลธร ชมภูพันธ์ ผู้อำนวยการฯ ประชุมประจำเดือนข้าราชการฯ ลูกจ้างฯ เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๘ นางสาวสลิลธร ชมภูพันธ์ ผู้อำนวยการฯ ประชุมประจำเดือนข้าราชการฯ ลูกจ้างฯ เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ
  :: ข่าวที่ 920   :: วันที่ 27 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๗น.ส.สลิลธร ชมภูพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดน่านเข้ารายงานตัวต่อพ.หัวหน้าศาลฯในโอกาสย้ายมารับราชการ ณ ศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๗น.ส.สลิลธร ชมภูพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดน่านเข้ารายงานตัวต่อพ.หัวหน้าศาลฯในโอกาสย้ายมารับราชการ ณ ศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 919   :: วันที่ 16 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 137 )
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๖ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดน่าน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕๖ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดน่าน
  :: ข่าวที่ 918   :: วันที่ 16 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 100 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |