ศาลจังหวัดน่าน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดน่าน Tel. 054-710387 fax 054-751749:: ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) Tel. 054-791629 fax 054-791630 :: บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

19

  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๙ นาฬิกา  ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว)  โดยนายชาญวุฒิ  บุญญเขตรโกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  องค์เดิม  และอัญเชิญพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ขึ้นประดิษฐานเหนือบัลลังก์ภายในห้องพิจารณาคดี โดยมีคณะผู้พิพากษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องพิจารณาคดีของศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว)./  
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 55
ผบ.1714/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1727/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1729/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1732/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1739/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1740/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1741/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1742/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1797/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1798/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1799/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1800/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1801/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1802/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.255/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.256/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.257/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.261/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1058/59
นัดพร้อมโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.185/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.212/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.606/53
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.620/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.650/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.722/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.734/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.876/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.936/60
พร้อมฯ/ตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1157/53
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1721/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1722/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1737/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1738/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1743/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1744/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1746/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1747/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1748/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1749/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1750/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1764/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1765/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1790/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1791/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1792/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1793/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1794/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1795/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1796/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.241/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.568/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.233/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.61/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.67/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.68/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)