หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดน่าน Tel. 054-710387 fax 054-751749 E-mail : nanc@coj.go.th :: ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) Tel. 054-791629 fax 054-791630 E-mail : pua@coj.go.th :: บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 21
ผบ.1587/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1588/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1589/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1590/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1591/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1592/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1593/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1594/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1595/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1596/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1597/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.1598/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.1599/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.1600/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.1601/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.1602/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.1603/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.1604/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.1605/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.1606/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.1607/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.